-- Tọa thiền hòa tán

30 Tháng Mười Hai 201012:00 SA(Xem: 8330)
Tọa thiền hòa tán


 

Mọi chúng sanh vốn đều có tánh Phật

Chẳng khác gì nước với đá băng

Không có băng đá nào ngoài nước

Không có Phật nào ngoài chúng sanh

Không biết nơi mình có sẵn Phật

Cứ mải mê tìm kiếm ở nơi đâu

Thật đáng buồn!

Như người ở trong nước nhưng vẫn kêu gào khát nước

Như đứa trẻ nhà giầu lang thang nơi chốn cùng đinh

Sao ta mãi loanh quanh trong sáu nẻo luân hồi

Phải chăng vì đang ở trên những con đường đen tối vô minh

Lạc lối đi qua muôn nẻo đường tăm tối

Khi nào mới thoát khỏi vòng sinh tử này đây?

Tu tập thiền định theo Đại thừa

 Thật lợi ích đáng ca ngợi lắm thay!

Bố thí, trì giới cùng các hạnh ba la mật

Niệm Phật, sám hối và chuyển hóa tâm thân

Cùng bao hành động tốt lành khác

Thẩy đều do Thiền định đó thôi

Công đức của một thời thiền tập

Làm tiêu tan bao nghiệp chướng xưa nay

Không còn nữa những lối đi lầm lạc

Cõi Tịnh Độ ở ngay đó không xa

Chỉ một lần kính cẩn nghe chân lý

Tán thán chánh pháp và thọ trì

Cũng đem lại công đức vô biên

Khi người ấy hồi quan phản chiếu

Trực diện ngay chân tánh nơi tâm

Thấy rằng tánh cũng là vô tánh

Điều đó ngoài ngôn ngữ luận bàn

Cánh cửa mở, nhân quả đồng nhất

Đạo chỉ một, không hai, cũng không ba

Thấy vô tướng trong mọi sắc tướng

Dù đến đi, thể tánh vẫn y nguyên

Thấy vô niệm trong mọi khởi niệm

Dù múa ca, là âm Pháp hiển nhiên

Bao la thay bầu trời tâm Bát Nhã

Rực rỡ thay trăng Trí Tuệ mãn viên

Tìm đâu nữa? Niết Bàn vốn hiện tiền

Là Liên hoa Tịnh độ sẵn nơi đây

Là thân Phật tại thân này đó thay!


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Hoa Súng