Vài trích đoạn ngữ lục tiêu biểu

29 Tháng Mười Hai 201012:00 SA(Xem: 8828)
one_hand_clapping

 
   - Những di sản độc hại để lại của những người dạy Thiền

 - Chân Thiền

 - Cái khó trong việc đền đáp ơn sâu Phật, Tổ

 - 
Oretagama I - Sức khỏe và Thiền Tập

 - Oretagama II - Bệnh khổ và Chân Thiền

 - Oretagama III - Tóm lược ý nghĩa Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

 - Oretagama đặc thư: Công án và niiệm Phật, cái nào hơn?


 - Tọa Thiền Hòa Tán


Ti
ếng vỗ của một bàn tay

Tranh Bạch ẨnGửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Hoa Súng