24 Tháng Sáu 201112:00 SA(Xem: 52474)
Một người thân ở Paris, gần đây có viết Mail hỏi tôi xem bài Tiếng Thu (1939) nổi tiếng của Lưu Trọng Lư (1912-1991) có lấy cảm hứng từ một bài thơ xưa của Nhật không? Anh ấy đã đọc ở tờ báo Kỹ Nguyên Mới ở Mỹ cho biết nhà văn Nguyễn Vỹ có lần hỏi bạn ông là Lưu Trọng Lư về điều đó.
17 Tháng Năm 201112:00 SA(Xem: 50550)
Nước ta từ thuở Lý Trần Bắt đầu đạo Phật được dân tôn sùng
20 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 50715)
03 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 49953)
30 Tháng Mười Hai 201012:00 SA(Xem: 49456)
28 Tháng Mười Một 201012:00 SA(Xem: 50409)
20 Tháng Mười 201012:00 SA(Xem: 48436)
Thieu_nu_ngam_hoa_sen