07 Tháng Tám 201012:00 SA(Xem: 68320)
(trích từ những bài thơ núi của Shih-Wu 1272-1352)
07 Tháng Tám 201012:00 SA(Xem: 69544)
Bài hát "Hier Encore" của Charles Aznavour- bản tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt
05 Tháng Tám 201012:00 SA(Xem: 64140)
(Một số bài chọn lọc từ tập thơ “Trăng Ngủ Trên Mây”, thi sĩ Thanh Trí Cao
03 Tháng Tám 201012:00 SA(Xem: 64282)
Uống rượu với ẩn giả trong núi
Thieu_nu_ngam_hoa_sen