05 Tháng Tám 201012:00 SA(Xem: 129278)
Con người khi sinh ra ai cũng có một đời sống thênh thang trải dài trước mắt, và có quyền tự do chọn lựa một cuộc sống thích hợp cho mình. Nhưng có thật là ai cũng xử dụng được sự tự do ấy không?
04 Tháng Tám 201012:00 SA(Xem: 124076)
Thiện tâm là điều mọi tôn giáo đều muốn khai triển. Đạo Khổng nói: “Nhân chi sơ tính bổn thiện
31 Tháng Bảy 201012:00 SA(Xem: 119182)
Được sinh ra làm người là một cái phước, nhưng làm người không phải là dễ, vì luôn luôn phải đối phó với mọi vấn đề đa đoan trong đời sống.
hoa_cuc