CHỬ ĐỒNG TỬ VÀ TIÊN DONG (TIÊN DUNG) TÍCH - Phạm Thế Định

16 Tháng Mười Một 201112:00 SA(Xem: 59265)

 

chudongtu_2-content Thuở trời lưu luyến đất
 Bể xanh, mây còn trong
 Thanh bình vùng sông đỏ
 Dân sống triều vua Hùng


 Cung cấm xa dân giả
 Mỗi ngày năm tháng hao
 Biết bao đời son trẻ
 Chim quý nhốt lồng đào


 Xóm chài nơi hèn mọn
Đìu hiu đắng vị đời
 Chử Đồng, trai hiếu thảo
Cha già, túp lều côi


 Nhà còn manh áo mới
Phủ thân cho khỏi truồng
 Mỗi ngày câu tôm, cá
Chiều đổi bát cơm xuông


Đến ngày cha già chết
Quấn áo lành thay hòm
Lõa lồ ngày sợ nhục
Tối vác vai đi chôn


Từ đấy đời cô quạnh
Trầm thân nước cả ngày
Sậy lau che khố rách
Giữ được lòng thẳng ngay


 Vua có công chúa quý
Tuổi 18 Tiên Dong
Tính tình nàng khác biệt
 Không thích chốn cung son


Mặc vua cha ngăn cấm
Bỏ điện đi ngao du
Thỏa tình yêu non nước
Chẳng bận l
òng thê phu 
 

Ngờ đâu ngày định mệnh
Thuyền ghé bến sông chài
Bãi đẹp. sai quân sỹ
Canh phòng cấm vãng lai


Giăng màn che chỗ tắm
Lồng lộng cảnh thần tiên
Thả tóc huyền theo gió
Rành rành tòa thiên nhiên


chudongtu_1-content Sóng lên đùa bãi cấm
 Nước rút hình phô ra
 Tiên Dong nhìn trai trẻ
 Thẹn hồng thắm da ngà


 Thét truyền sai thể nữ
 Hỏi cho rõ ngọn ngành
 Chử thưa vì lõa thể
 Chọn lau lách che thân


 Chẳng ngờ ai vàng ngọc
 Lại tắm bãi chài hèn
Dấu mình không thể kịp
Vì nghèo mà sui nên


 Công chúa lòng thấy lạ
Cho rằng trời trao duyên
 Chọn ngày lành tháng tốt
 Cùng Chử lễ thề nguyền 


 Nghe quân về thông báo
Vua nổi giận lôi đình
Con mình sinh ngỗ nghịch
Dám lấy thằng hôi tanh 


 Từ con, bắt đổi họ
Nhục nhã cho bệ rồng
Tiên Dong lòng đẫm lệ
Bước theo chồng long đong


Ra nơi miền hoang vắng
Dầy công dựng phố phường
Dân theo về ở với
Mỗi ngày mỗi đông hơn


Chử Đồng tâm đĩnh ngộ
Học phép Phật Quang lành
Đem ân tình báo oán
Ăn ở được long nhân


Vua nghe nơi bến nước
Có kẻ sống ngoài vòng
 Cho rằng con nổi loạn
Sai quân diệt cho xong


Tiên Dong nghe tin dữ
Lòng lo lắng khôn cùng
Nỡ nào đem quân chống
Vì phụ tử tình thâm


Chử Đồng ôm gậy trúc
Trầm ngâm cả nửa ngày
Quân đến bờ ranh địa
Sát khí theo gió bay


Gươm giáo dương s
áng loáng
Doanh trại nổi như gò
Tướng quân cưỡi ngựa lớn
Bạch Khởi quyết không thua


Quân reo hò tiến chiếm
Dân thành vẫn khoan hòa
Tiên Dong, Chử Đồng Tử
Quyết chí không can qua


 Đằng đằng quân bước tới
 Dẫm nát cỏ hoa hiền
Chử Đồng lòng trắc ẩn
Bèn ra oai phép tiên


chu_dong_tu-content Trời chuyển đêm tối mịt
 Sấm sét và nước tuôn
 Phút chốc vùng đất mới
 Thành đám lau sậy buồn

 
 Quan quân đi dẹp loạn
 Thoáng thấy gió trời bay
 Cuốn dân lành phố thị
 Về một nơi mây dầy


 Thoát xa rồi thế tục
Những phong kiến hẹp hòi
 Tự Nhiên Đầm sót lại
Lau lách bóng trăng soi

 
Vua nghe tin kỳ diệu
Cấm nhắc tên Tiên Dong
Nhưng ngàn năm hương khói
Hiển hiện tích Chử Đồng


 Thời gian căng buồm lớn
Tự Do đã lên mùa
Người sau giờ ngẫm lại
Man mác mùi hương xưaPhạm Thế Định (1993)


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thieu_nu_ngam_hoa_sen