NGÀY KHÁNH ĐẢN - Tuệ Kiên

18 Tháng Năm 20198:11 CH(Xem: 712)


duc phat dan sanh
Ngày khánh đản


Liên hữu quỳ đây trước Phật đài,

Hương, đèn thắp sáng đón Như Lai.

Kính mừng Phật đản, ngày chuyển hóa,

Lời vàng thấm mãi, khắp muôn loài.

 

Vâng lời Phật dạy, niệm Di Đà,

Nghe chuông tỉnh thức khắp gần, xa.

Từ quang cõi Phật luôn tỏa sáng,

Ấm áp muôn dân cõi ta bà.

 

Tha thiết con dâng tiếng nguyện cầu,

Tu hành tinh tấn bởi vì đâu?

Vì cõi vô minh bao phiền não,

Chúng sanh phước mỏng mãi chìm sâu.

 

Bồ Tát Hộ Minh đã đản sanh,

Hiện thân thái tử với lòng thành.

Chí quyết ra đi tìm chân lý,

Cứu chúng sinh ra khỏi bùn tanh.

 

Nguyện khắp năm Châu hưởng thái bình,

Hàng năm tưởng niệm Phật đản sanh.

Khuyến tấn bên nhau chăm niệm Phật,

Thoát khỏi luân hồi, dứt tử sinh…

 

Tuệ Kiên

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thieu_nu_ngam_hoa_sen