VIRUS SAMSARA ĐÁNG SỢ HƠN VIRUS CORONA - Thích Tánh Tuệ

07 Tháng Ba 202012:21 CH(Xem: 3184)
buddha_and_moon


'' Virus Samsara '' đáng sợ hơn là virus Corona

Thế thường, đa phần nhân loại khi gặp bịnh hoạn, tai ương thì hoảng loạn sợ hãi, cầu cho tai qua nạn khỏi, và khi tai qua nạn khỏi, con người lại quên ngay những tai ương, bất hạnh rồi tiếp tục trở lại tạo nhiều nghiệp bất thiện như kiểu.. ''ngựa quen đường cũ''.

Cầu thoát ly khổ nạn là chuyện của một chúng sanh bình thường, nhưng cầu để thoát lý luân hồi sinh tử, để không gặp phải những bất hạnh tái đi tái lại nhiều lần, ấy mới là hành động của bậc trí..

Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa: ''Tam giới vô an, do như hỏa trạch'', thế giới này mở TV lên thì tin tức xấu, Bad news chiếm hết 80 %, đó là sự thật khách quan, nên người Mỹ mới có câu: ''No news is good news'' là vậy!

Chưa lúc nào như lúc này, sự bình an trong tâm hồn con người quả thực không có giá trị nào sánh được. Một ông triệu phú ở Đại Hàn bị nhiễm Virus Covid 19 sắp chết, từ trên lầu cao tuyệt vọng đã tung tiền rãi xuống đất, những đồng tiền mà trước đây ông ra sức kiếm và dành dụm để trèo lên đỉnh thành công và thành danh trong cuộc đời. Thế mới biết, tiền chỉ có thể mua được bình an ở những cấp độ nhỏ, trước cái chết, trước bịnh tật nan y thì...'' $ nhiều để làm gì? ''

Kinh Phật dạy:

CUỘC ĐỜI CON NGƯỜI SỐNG CHẾT LUÂN CHUYỂN NHƯ HƠI THỞ VÀO RA, THOẮT CHỐC ĐÃ NHẬP BAO THAI, THOẮT CHỐC RA KHỎI BÀO THAI, CHO ĐẾN THOẮT CHỐC ĐÃ TRẢI QUA Ư SỐ LẦN XUẤT NHẬP NHƯ THẾ.

Sinh ra chẳng biết từ đâu đến, chết đi chẳng biết về đâu, mờ mờ mịt mịt qua ngàn đời vạn kiếp mà vẫn không biết được.

“Thoắt chốc sinh lên cõi trời, thoắt chốc sa vào địa ngục; thoắt chốc trở thành quỷ đói, súc sinh, cho đến làm người, làm chư thiên”. Vượt lên rồi chìm xuống, chìm xuống lại vượt lên, qua ngàn đời vạn kiếp vẫn không biết được.

Xưa, ông Cấp Cô Đôc có lần đang ở trong tịnh thất cùng đức Phật, Phật chỉ một con kiến bò trên mặt đất mà nói với ông:

- Con kiến này từ thời đức Phật Tỳ-bà-thi ra đời cho đến nay, trải qua bảy đức Phật ra đời mà vẫn còn đọa làm thân kiến.

Thông thường, mỗi một vị Phật ra đời trải qua thời gian rất lâu xa, huống chi đến bảy vị Phật?

Sau khi đức Phật Thích-ca ra đời, phải trải qua hơn 1.725.000 năm thì đức Bồ Tát Di-lặc mới từ cung trời Đâu-suất đản sinh.

Chẳng biết đến lúc ấy liệu con kiến kia đã thoát được thân kiến hay chưa?

Than ôi, luân hồi đáng sợ như thế, chứ không phải một con Virus giết người mới đáng sợ đâu! Con virus giết người cùng lắm là giết tấm thân trong kiếp này, nhưng hể khi nào còn HẠT GIỐNG LUÂN HỒI Tham Sân Si, Vô Minh, Tham Ái trong tâm ta là có thể chỉ.. né được kiếp này, không bảo đảm vĩnh viễn không gặp lại virus, bịnh hoạn, tai ương, đau khổ với ngàn vạn lần tái sinh lui tới trong lục đạo. Chúng tôi xin chia sẻ cái nhìn qua lăng kính thời cuộc dưới con mắt nhà tu, xin Đại chúng liễu tri và suy gẫm thêm về lời Phật dạy.

'' Nguyện chiều nay bến luân hồi
Có người tỉnh mộng bên lời Kinh xưa...''

Như Nhiên -T Tánh Tuệ

 

 
Sadhu Sadhu

 

 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi -

Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi -

Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi

Kinh Vô Úy

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến

Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền

Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Được cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ

Chư Toàn Giác đại lực
Chư Độc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh .

Từ Bi Nguyện

Nguyện cầu tám hướng mười phương
Chúng sanh muôn loại hãy thường an vui
Dứt trừ oan trái nhiều đời
Bao nhiêu đau khổ đến hồi duyên tan
Hại nhau chỉ chuốc lầm than
Mê si điên đảo vô vàn lệ châu
Chúng sanh vô bệnh sống lâu
Nguyện cho thành tựu phước sâu đức dày
Nguyện cho an lạc từ nay
Dứt trừ thống khổ đắng cay oán hờn
Dứt trừ kinh sợ tai ương
Bao nhiêu phiền não đoạn trường vĩnh ly
Nguyện cầu Tam Bảo chứng tri
Sống đời thanh tịnh từ bi vẹn toàn.

Nguyện đem tâm thanh tịnh
Cầu Pháp giới chúng sinh
Thoát ly luân hồi khổ
Phật đạo chóng viên thành.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Học Phật