THÂN THẾ CỦA 18 VỊ LA HÁN

23 Tháng Tư 20224:10 CH(Xem: 1294)


THÂN THẾ CỦA 18 VỊ LA HÁN


18  La HanKhi nhắc đến thập bát La Hán là ý chỉ 18 vị La Hán trong Phật giáo vĩnh viễn ở lại thế gian hộ Pháp, bao gồm 16 vị La Hán ban đầu và 2 vị được thêm vào sau này. Tất cả họ đều là đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni.

Đến đời nhà Thanh, khi người đời tạc tượng 16 vị La Hán, xuất phát từ lòng tôn kính nên đã đem Khánh Hữu tôn giả và đại sư Huyền Trang thêm vào thành 18 vị. Nhưng vào năm Thanh Càn Long, Hoàng đế đã xác định vị La Hán thứ 17 và 18 là: La Hán Hàng Long và La Hán Phục Hổ. Đến thời điểm ngày nay, 18 vị La Hán được xác định cuối cùng gồm những vị sau:

1. Vị La Hán thứ nhất – Tôn giả Bạt La Đọa

Ông vốn là một đại thần danh tiếng của vua Ưu Đà. Sau khi xuất gia, ông thường cưỡi hươu về cung khuyên bảo quốc vương xuất gia. Sau này quốc vương thoái vị nhường ngôi cho Thái tử và đi tu. Vì vậy, ông được người đời gọi tên là “Tọa Lộc La Hán”.

2. Vị La Hán thứ hai – Tôn giả Già Phạt Tha

Ông nguyên là một nhà hùng biện của Ấn Độ cổ đại. Có người từng hỏi ông: “Thế nào là vui?” Ông giải thích rằng: “Từ thính giác, thị giác, xúc giác, vị giác, khứu giác mà cảm nhận được vị của niềm vui.” Người ta lại hỏi ông: “Thế nào là khánh (mừng)?” Ông trả lời rằng: “Không do tai mắt mũi miệng tay mà cảm thấy vui thì đó là khánh, ví dụ như thành tâm hướng Phật, tâm cảm nhận thấy Phật thì vui.” Cho nên, người đời gọi ông là Hỉ Khánh La Hán.

3. Vị La Hán thứ ba – Tôn giả Nặc Già Bạt Lý Đà

Ông là một vị hòa thượng hóa duyên. Phương pháp hóa duyên của ông không giống người khác mà là ông giơ bát lên cao để hướng về người xin ăn. Sau này thế nhân gọi ông là Cử Bát La Hán.

4. Vị La Hán thứ tư – Tôn giả Tô Tần Đà

Ông là vị đệ tử cuối cùng của Phật Đà. Bởi vì tháp là tượng trưng cho Phật, vì tưởng niệm đã đi theo Phật Tổ nên ông tự đặc chế ra một cái tháp và mang theo bên mình. Vì vậy, người đời sau này gọi ông là Thác Tháp La Hán.

5. Vị La Hán thứ năm – Tôn giả Nặc Cự La

Vị La Hán này vốn là một võ sĩ. Sau khi xuất gia, Sư phụ vì muốn ông vứt bỏ tính cách lỗ mãng khi xưa nên bắt ông ngồi tĩnh tọa. Khi ông ngồi tĩnh tọa liền hiện ra thể trạng đại lực sĩ, đây là lý do người đời sau gọi ông là “Tĩnh Tọa La Hán”.

6. Vị La Hán thứ sáu – Tôn giả Bạt Đà La

Vị La Hán này vốn là một người bồi bàn của Phật Tổ, quản việc tắm rửa của Phật Tổ. Mẹ của ông sinh ông ở dưới gốc cây Bạt Đà La – một loài cây quý hiếm của Ấn Độ, nên đặt tên ông là Bạt Đà La. Sau này ông đi thuyền vượt sông vượt biển để truyền bá Phật giáo nên có tên là “Quá Giang La Hán”.

7. Vị La Hán thứ bảy – Tôn giả Già Lực Già

Ông vốn là một vị thuần phục voi. Bởi vì năng lực và khả năng làm việc của voi lớn lại có thể nhìn xa. Vì vậy, người đời gọi ông với cái tên là Kỵ Tượng La Hán.

8. Vị La Hán thứ tám – Tôn giả Phật Đà La

Ông nguyên là một thợ săn dũng mãnh, ngay cả hổ và sư tử cũng bị ông săn bắt. Sau khi xuất gia ông từ bỏ sát sinh nên khi được chứng quả La Hán, có hai con sư tử đi đến bên ông cảm kích ông đã buông bỏ dao kiếm. Sau khi thành đạo, ông đã đưa hai con sư tử bên mình nên mọi người gọi ông là “Tiếu Sư La Hán”.

9. Vị La Hán thứ chín – Tôn giả Tuất Bác Già

Ông vốn là Thái tử Trung Thiên Trúc. Khi người em của ông muốn tranh đoạt ngôi vua với ông, ông nói: “Trong tâm ta chỉ có Phật, chứ không có Vương vị.” Hơn nữa, ông còn mở lồng ngực của mình ra, người em nhìn thấy quả nhiên trong tim ông có một vị Phật nên không làm loạn nữa. Cũng vì thế mà người đời gọi ông là “Khai Tâm La Hán”.

10. Vị La Hán thứ mười – Tôn giả Bạn Nặc Già

Ông là người con được sinh ra ở ven đường. Ông là anh trai ruột của vị La Hán Khán Môn. Mỗi khi ngồi đả tọa xong, ông liền giơ hai tay lên đầu và thở dài một hơi, nên sau này được người đời gọi là “Thám Thủ La Hán”.

11. Vị La Hán thứ mười một – Tôn giả La Hỗ La

Ông là người con trai duy nhất của Phật Thích Ca Mâu Ni. Theo cha đi xuất gia làm một trong 10 đại đệ tử của Phật Đà. Ông được người đời gọi là “Trầm Tư La Hán”.

12. Vị La Hán thứ mười hai – Tôn giả Na Già Tê

Ông vốn là một nhà lý luận. Vì luận “nhĩ căn” mà nổi tiếng thế nhân. Cái gọi là “nhĩ căn” chính là một trong số lục căn bao gồm: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Lục căn là khí quan chủ yếu để chúng ta nhận thức thế giới. Muốn thành Phật, lục căn phải thanh tịnh. Trong lục căn thì nhĩ căn sinh ra nhận thức. Cho nên nhĩ căn thanh tịnh là quan trọng nhất. Bởi vì vị La hán này có nhĩ căn thanh tịnh nhất nên khi tạc tượng trong Phật giáo thường đắp hình dáng của ông thành hình nhĩ căn. Vì vậy, người đời gọi ông là “Oạt Nhĩ La Hán”.

13. Vị La Hán thứ mười ba- Tôn giả Nhân Già Đà

Ông vốn là người bắt xà ở Ấn Độ cổ. Khi đi bắt xà trong núi ông thường mang túi to để tránh cho người đi đường bị rắn cắn. Sau đó ông lại nhổ bỏ răng độc của chúng đi và thả vào rừng núi. Bởi vì phát thiện tâm và đắc được quả vị La Hán bên thân ông luôn có chiếc túi nên người đời gọi ông là “Bố Đại La Hán”.

14. Vị La Hán thứ mười bốn- Tôn giả Phạt Na Ba Tư

Ông vốn là một người buôn bán. Ngày ông ra đời trời mưa rất to. Lá cây chuối ở hậu viện bị mưa rơi xuống kêu sột soạt nên mẹ ông đặt ông là Phạt Na Ba Tư (Tiếng Phạn có nghĩa là mưa). Sau này khi ông xuất gia thường hay đứng dưới cây chuối dụng công nên có tên là Ba Tiêu La Hán.

15. Vị La Hán thứ mười năm – Tôn giả A Thị Đa

Ông vốn là một hòa thượng. Khi sinh ra ông đã có lông mày trắng dài rủ xuống, bởi kiếp trước ông chính là một hòa thượng tu hành, tu hành đến già, tóc đều rụng hết chỉ còn hai cọng lông mày dài. Sau khi chết đầu thai chuyển thế, cọng lông mày này cũng được mang theo. Cha mẹ ông biết rõ ông là người tu hành cho nên lại đưa ông đi xuất gia. Cuối cùng ông tu thành La Hán và được thế nhân gọi là Trường Mi La Hán.

16. Vị La Hán thứ mười sáu – Tôn giả Hán Đồ Bạn Trá Già

Ông là em của vị La Hán Thán Thủ. Sau khi xuất gia, mỗi lần ông đi hóa duyên đều dùng nắm tay gõ cửa từng nhà để họ ra bố thí. Phật cho rằng cách của ông không ổn nên đã ban cho ông một cây gậy tích trượng. Lúc ông hóa duyên thì dùng cây gậy này rung lắc trước cửa, chủ nhà nghe thấy thanh âm này sẽ vui mừng mà ra cửa bố thí. Vì vậy ông được gọi là Khán Môn La Hán.

17. Vị La Hán thứ mười bảy – Tôn giả Vi Khánh Hữu

Một tên ác ma ở Ấn Độ cổ đã xúi giục, kích động người dân ở nơi kia sát hại tăng nhân, hủy hết tượng Phật và đem hết kinh Phật cướp đi. Long Vương đã dùng nước bao phủ nơi đó và đem kinh Phật về long cung. Sau này Khánh Hữu đã hàng phục Long Vương, thu hồi kinh Phật. Cho nên, người đời gọi ông là Hàng Long La Hán.

18. Vị La Hán thứ mười tám – Tôn giả Vi Tân Đầu Lô

Ông vốn là một tăng nhân. Bên ngoài chùa của ông thường có hổ gầm nên ông cho rằng hổ đói bụng. Thế là, ông liền đem phần cơm của mình cho hổ ăn. Dần dà, hổ bị tấm lòng lương thiện của ông thu phục. Đây cũng là lý do mà mọi người gọi ông là “Phục Hổ La Hán”.

Dưới đây là toàn bộ bài thơ bằng chữ Hán về 18 vị La Hán Chùa Tây Phương:

       西  

      

    西  

      

      

      

       

      

      .

      

      

      

     姿 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Dịch 18 Vị Thần La Hán Chùa Tây Phương

Thập bát Chư Thần La Hán  linh (*1)

Tọa  thiền ngự  tại Tây Phương Tự

Tâm Phật bao dung  bất  ưu phiền

Khắc khổ tọa thiền vi  nhân thế

Túc mi chấn nộ lũ quan tham (*2)

Thế giới Sa Bà đa sầu khổ (*3)

Ngu si mê vọng bất tỉnh lai

Chư Vị ngự Lam  thiền tế độ (*4)

Giải thóat  thế nhân mọi nỗi sầu

Chư Vị tọa thiền giai viễn thấu (*5)

Khán lũ tham tiền mại mãi quan (*6)

Chư Vị ngự thiền đa tư thế

Thập bát chư Thần hướng tứ phương (*7)

Ngưỡng Thiên phủ Địa khai tâm sáng (*8)

Tạo phúc thập phương  tử tôn hiền

Thượng bạo thanh cân đa sầu khổ (*9)

Nhẫn thụ vì dân đắc thái lai (*10)

Chư Vị tọa thiền đa sắc thái

Tập phúc nghênh tường giải hạn oan

Chư Vị tọa thiền tâm quảng đại

Cứu  nhân hối cải giải oan phiền

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Mục Đồng