VÔ MÔN QUAN

21 Tháng Năm 201212:00 SA(Xem: 19170)


buddha_and_moonVÔ MÔN QUAN

 

  無門関Chữ Vô của Phương Đông


Nguyên tác Vô Môn Quan: Vô Môn Huệ Khai


Dẫn nhập và chú giải: Nishimura Eshin


Bình luận: Giáo sư Akizuki Ryomin


Biên dịch: Nguyễn Nam Trân


Bản Thảo - 2009 -MỤC LỤC


Lời người biên dịch


I) Dẫn Nhập của Nishimura Eshin


II) Tựa của Tập Am Trần Huân


III) Lời tâu của Huệ Khai


IV) Tựa Thiền Tông Vô Môn Quan do Huệ Khai


V) Bốn Mươi Tám Tắc Vô Môn Quan


- bản tắc, bình xướng, tụng của Huệ Khai

- chú giải theo Nishimura Eshin

- bình luận theo Akizuki Ryomin


VI) Hậu Tự


- Thiền Châm


- Hoàng Long Tam Quan của Vô Lượng Tôn Thọ


- Bạt của Vô Am Cư Sĩ Mạnh Củng


- Bạt của An Vãn Trịnh Thanh Chi


VII) Về tắc thứ 49


VIII) Vài đề nghị của Akizuki Ryomin về thứ tự đọc Vô Môn Quan.


IX) Thư tịch tham khảo.


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Hoa Súng