HỮU, VÔ - Nhân Tử BS Nguyễn văn Thọ

07 Tháng Chín 201112:00 SA(Xem: 54558)HỮU, VÔ
Tòng vô nhập hữu, hữu tài không
Hữu hữu vô vô xứ xứ đồng
Nhân vô sinh hữu sinh biến hóa
Biến cùng hóa tận tái hoàn không
Vũ trụ tuần hoàn tư lý đạt
Tự thân minh liễu, liễu thần thông
Tri đắc biến thiên, tri tạo hóa
Tạo hóa ký tri, liễu sắc không
Từ không sanh có, có sẽ không
Hữu hữu vô vô khắp chân không
Từ vô sinh hữu, sinh biến hóa
Biến hóa cùng rồi trở lại Không
Vũ trụ xoay vần tâm lý đạt
Quán tỏ thân trần thần ấy thông
Thấu lẽ tuần hoàn, đây tạo hóa
Tạo hóa tỏ rồi, thấu sắc khôngNhân Tử

BS Nguyễn văn Thọ


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thieu_nu_ngam_hoa_sen