VIỆN DƯỠNG LÃO - thơ Tuệ Kiên

21 Tháng Mười Một 20229:27 CH(Xem: 192)

nursing home


Viện dưỡng lão

“Bán thân bất toại” phải ở đây,
Đèn sáng thay cho đêm với ngày.
Thực đơn đầy đủ, ngày ba bữa,
Đủ sống, không lo béo với gầy.

Có phước nằm đây niệm chí thành,
A Di Đà Phật nguyện vãng sanh.
Một đời vất vả, bao phiền não,
Buông hết, phát tâm: tín, nguyện hành.

Thay vì mỏi mắt mong người đến,
Thân nhân xa cách, nhớ từng ngày.
Niệm Phật chờ ngày Phật tiếp dẫn,
Về ao thất bảo, hóa sen ngay.

Nghe chim nói Pháp, tu thành khẩn,
Nguyện thành Bồ tát cứu từ thân.
Rộng độ chúng sanh mau thoát khổ,
Nhận ra cõi tạm chỉ phù vân.

Tuệ Kiên

(Thăm cô Vũ Thúy Phương, CA 14/11/2022)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)
Thieu_nu_ngam_hoa_sen