CHỖ NGỘ CỦA LÂM TẾ NGHĨA HUYỀN - An Nhiên

18 Tháng Mười 201012:00 SA(Xem: 50112)Chỗ ngộ của Lâm Tế Nghĩa Huyền


 

Thiền Sư Lâm Tế hiệu Nghĩa Huyền

Thuở nhỏ đã có ý tu thiền

Nghiên cứu tinh tường mọi giới luật

Lại mong hiểu giáo ngoại biệt truyền


 

Ba năm dưới trướng Tổ Hoàng Bá

Nghĩa Huyền chưa hỏi một lời qua

Thủ tọa Tôn Túc bèn khuyến khích

Nhưng ngài lại vẫn nghĩ không ra


 

“Đại ý Phật pháp là thế nào

Ông đi hỏi Tổ thử xem sao?”

Tôn Túc lại châm thêm chút lửa

Nghĩa Huyền tìm đến Tổ thật mau

 


Vừa hỏi Tổ xong y lời này

Lãnh liền một gậy thật đau thay

Nghĩa Huyền về gặp ngài Tôn Túc

Kễ rõ sự tình, nỗi đắng cay

 


Thủ tọa nghe xong chẳng nản lòng

Lại khuyên: “ Tham vấn phải nhiều công

Thử đi hỏi Tổ thêm lần nữa

Biết đâu lãnh hội thỏa chờ mong”


 

Trong lòng ôm ấp một khối nghi

Nghĩa Huyền mạnh dạn bước chân đi

Tìm Thầy lại hỏi điều thắc mắc

Lại bị một hèo, thật lạ kỳ

 

 

Ngày lại ngày qua sống thất thường

Hằn sâu tâm khảm một vết thương

Chỉ còn chữa khỏi bằng giải đáp

Phật pháp ra sao phải tỏ tường


 

Đem hết tâm can lần thứ ba

Lại đến hỏi Thầy cố tìm ra

“Đại ý Phật pháp là gì vậy? “

- Là thêm một gậy, quyết không tha

 


Ba lần tham vấn ba lần đau

Gậy đánh vào người nhưng chẳng sao

Cái đau nào phải trên da thịt

Đạo lý chẳng tường mới thật đau


 

Nghĩ mình nghiệp chướng quá sâu dầy

Đường tu đành đứt đoạn từ đây

Nghĩa Huyền đến gặp ngài Thủ tọa

Tỏ ý lìa xa khỏi chốn này

 


Tôn Túc trong đầu đã sẵn ý

Dặn từ giả Tổ xong hẵng đi

Rồi liền tìm đến Tổ Hoàng Bá

Xin Tổ dạy ngài phải làm gì


 

Võn vẹn trên vai chút hành trang

Nghĩa Huyền chuẩn bị bước lên đàng

Đến chào phương trượng một lần cuối

Chẳng biết về đâu dạ ngổn ngang


 

May thay Thầy bảo đến Cao An

“ Gặp Tổ Đại Ngu cứ hỏi han

Ông ấy sẽ vì ngươi mà nói

Mong sao ngươi sẽ hiểu rõ ràng”


 

Thời gian đi đến Tổ Đại Ngu

Vấn đề Phật pháp kín trong đầu

Không còn nghĩ tới điều gì khác

Nghĩa Huyền hăng hái bước thật mau

 


Vừa mới bái kiến Tổ Sư thôi

Đại Ngu liên tiếp hỏi một hơi:

“ Ngươi từ chốn nào vừa mới lại?

Học đươc những gì nói thử coi?”


 

Nghĩa Huyền cung kính mở lời trình:

“ Con từ Hoàng Bá có nghi tình

Xin ngài hãy vì con mà nói

Nỗi niềm ôm ấp được phân minh.

Ba phen hỏi Đại ý Phật pháp

Ba phen đều bị đánh cả ba

Chẳng biết có lỗi hay không lỗi

Xin ngài từ bi hãy chỉ ra”

 


Nghe xong Đại Ngu lớn tiếng la:

“Ông già Hoàng Bá tâm lão bà

Đã vì ngươi chỉ chỗ tột khổ

Lỗi hay không lỗi? Lại kêu ca!”

 


Mang tâm cầu đạo suốt đêm ngày

Nghe xong Nghĩa Huyền chợt ngộ ngay

Thốt lên câu nói đầy phá chấp:

“ Phật pháp Hoàng Bá ít xưa nay!”

 


Nhổ đinh tháo chốt thử cho người

Được nghe câu nói vượt đầu môi

Nghĩ rằng Nghĩa Huyền vừa mới ngộ

Đại Ngu gạn thử một đôi lời:


 

“ Con quỉ nhà ngươi đái dưới sàng!

Lỗi rồi không lỗi nói lang bang

Lại chê Phật pháp Hoàng Bá ít

Thấy đạo lý gì ? Nói rõ ràng”


 

Nghĩa Huyền lặng thinh chẳng trả lời

Thụi vào hông Đại Ngu ba thoi.

Mở miệng ra là xa vạn dặm

Thủ thuật nhà Thiền lạ chút thôi

 


“Thầy của ngươi chính là Hoàng Bá

Chẳng can hệ gì đến với ta”

Đại Ngu thốt lên lời ấn chứng

Nghĩa Huyền từ đó thấy lại nhà.

 

 

An Nhiên


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thieu_nu_ngam_hoa_sen