NỔI LỬA - FIERY UPRISING / Tuệ Kiên

11 Tháng Sáu 20184:51 CH(Xem: 499)
Vietnam-Protests

Nổi lửa

Cả nước đã chán chường,
Cả nước đã xuống đường.
Già, trẻ, lớn, bé cùng nhau,.
Liều mình hy sinh xương máu.
Đang chết bởi giặc Tầu,
Việt Nam sẽ về đâu?
Bạo quyền một phường lơ láo,
Có nghe dân chúng thét gào.
Đảng cộng sản ác gian,
Xua quân chiếm miền Nam.
Rêu rao chiêu bài giải phóng,
Bị lừa, cả nước oán than…
Nghèo đói, sống cơ hàn,
Đầm đìa, lệ chứa chan.
Bắc, Trung, Nam giờ nổi lửa,
Diệt ngay bè lũ tham tàn.
Nổi lửa đốt cờ máu,
Đuổi giặc đuổi cho mau.
Quyết tâm liều mình chống cộng,
Cứu cả thế hệ mai sau…

Tuệ Kiên


Fiery Uprising

The entire country is fed up
The entire population is marching
Young or old, we’re altogether
Risking life and self-sacrificing
Invaded by Chinese aggressors
What will become of Vietnam
With corrupted leaders looking away
Not listening to people’s screams and yells
The wickedly tricky Communist Party
Luring troops to occupy the South
With the pretext of liberation
Cheated, the whole nation is cursing
Living miserable lives in hunger and poverty
Eyes flooded with tears and fury
People in the North, Central, and South all rising
Vowing to chase away the corrupted clique
Light up a fire to burn down the blood-red flag!
Quickly chase away our enemies!
Resolve to fight the Commies till death
And save our future generations.

Translated by Hoàng-Tâm
6/11/2018

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thieu_nu_ngam_hoa_sen