16 Tháng Tám 201012:00 SA(Xem: 73634)
07 Tháng Tám 201012:00 SA(Xem: 69318)
(trích từ những bài thơ núi của Shih-Wu 1272-1352)
07 Tháng Tám 201012:00 SA(Xem: 71086)
Bài hát "Hier Encore" của Charles Aznavour- bản tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt
05 Tháng Tám 201012:00 SA(Xem: 65131)
(Một số bài chọn lọc từ tập thơ “Trăng Ngủ Trên Mây”, thi sĩ Thanh Trí Cao
03 Tháng Tám 201012:00 SA(Xem: 65247)
Uống rượu với ẩn giả trong núi
Thieu_nu_ngam_hoa_sen