29 Tháng Ba 201212:00 SA(Xem: 62983)
21 Tháng Ba 201212:00 SA(Xem: 61615)
17 Tháng Ba 201212:00 SA(Xem: 64231)
14 Tháng Ba 201212:00 SA(Xem: 60055)
09 Tháng Ba 201212:00 SA(Xem: 59161)
Trong bài "Đọc Cổ Thi" tôi có dùng một vài điển cố và thơ cổ Trung Hoa. Có một người, thông cảm hồn thơ, nhưng thắc mắc về một vài câu như "Bến Tầm non nỉ tiếng lau thưa" ... "Đào Nguyên bút để lưu ngàn ước" ...
04 Tháng Ba 201212:00 SA(Xem: 60812)
27 Tháng Hai 201212:00 SA(Xem: 60016)
24 Tháng Hai 201212:00 SA(Xem: 59250)
14 Tháng Hai 201212:00 SA(Xem: 59249)
14 Tháng Hai 201212:00 SA(Xem: 60853)
Thieu_nu_ngam_hoa_sen