23 Tháng Mười Một 201212:00 SA(Xem: 70496)
18 Tháng Mười Một 201212:00 SA(Xem: 65208)
17 Tháng Chín 201212:00 SA(Xem: 63012)
“Khách lai bất vấn nhân gian sự Chỉ bạng lan can khán thúy vi” Ngày xưa, có một người khách đã đến với cuộc đời không một câu thăm hỏi như thế. Người khách đến chỉ là để nhìn ngắm mây trời. Bởi hơn bất cứ ai, người khách biết rằng, có thăm hỏi, mở lời nói năng thì cũng chẳng biết thăm hỏi, nói năng sao cho cùng. Thôi thì chỉ còn IM LẶNG.
15 Tháng Chín 201212:00 SA(Xem: 68985)
30 Tháng Bảy 201212:00 SA(Xem: 68453)
25 Tháng Bảy 201212:00 SA(Xem: 68800)
Thieu_nu_ngam_hoa_sen