04 Tháng Tám 201012:00 SA(Xem: 125269)
Thiện tâm là điều mọi tôn giáo đều muốn khai triển. Đạo Khổng nói: “Nhân chi sơ tính bổn thiện
31 Tháng Bảy 201012:00 SA(Xem: 120424)
Được sinh ra làm người là một cái phước, nhưng làm người không phải là dễ, vì luôn luôn phải đối phó với mọi vấn đề đa đoan trong đời sống.
hoa_cuc