MƯỜI ĐIỀU VÔ ÍCH CỦA LÂM TẮC TỪ

13 Tháng Giêng 201512:00 SA(Xem: 18318)lam_tac_tu-content
Cách ngôn 10 điều vô ích của Lâm Tắc Từ


  林则徐十无益格言


(Lâm Tắc Từ thập vô ích cách ngôn / Cách ngôn 10 điều vô ích của Lâm Tắc Từ)1. 存心不善,风水无益


(Tồn tâm bất thiện, phong thủy vô ích / Tâm chứa bất thiện, phong thuỷ vô ích)


2. 不孝父母,奉神无益


(Bất hiếu phụ mẫu, phụng thần vô ích / Bất hiếu cha mẹ, thờ cúng vô ích)


3. 兄弟不和,交友无益


(Huynh đệ bất hòa, giao hữu vô ích / Anh em chẳng hòa, bè bạn vô ích)


4. 行止不端,读书无益


(Hành chỉ bất đoan, độc thư vô ích / Việc làm bất chánh, đọc sách vô ích)


5. 作事乖张,聪明无益


(Tác sự quai trướng, thông minh vô ích / Làm việc ngang bướng trái lòng người, thông minh vô ích)


6. 心高气傲,博学无益


(Tâm cao khí ngạo, bác học vô ích / Kiêu căng ngã mạn, học rộng vô ích)


7. 时运不通,妄求无益


(Thời vận bất thông, vọng cầu vô ích / Thời vận không thông, vọng cầu vô ích)


8. 妄取人财,布施无益


(Vọng thủ nhân tài, bố thí vô ích / Trộm cắp của người, bố thí vô ích)


9. 不惜元气,服药无益


(Bất tích nguyên khí, phục dược vô ích / Chẳng giữ nguyên khí, uống thuốc vô ích)


10. 淫恶肆欲,阴骘无 益


(Dâm ác tứ dục, âm chất vô ích / Dâm tà loạn phép, âm đức vô ích)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Mục Đồng