ĐỌA SIÊU NGAY TRONG LÚC SỐNG - Như Nhiên Thích Tánh Tuệ

23 Tháng Năm 20209:11 CH(Xem: 1921)
peace

Chỉ và Quán (Định và Tuệ)

 

- Này các Tỷ kheo, có hai pháp đưa đến tri kiến như thật. Thế nào là hai ? Đó là chỉ và quán.

 

- Khi chỉ phát triển, hành giả cảm nghiệm được lợi ích gì ? Tâm được tu tập. Khi tâm được tu tập, hành giả cảm nghiệm được lợi ích gì ? Tất cả tham dục được đoạn trừ.

 

- Khi quán được phát triển, hành giả cảm nghiệm được lợi ích gì ? Trí tuệ được phát triển . Khi trí tuệ được phát triển, hành giả cảm nghiệm được lợi ich gì ? Tất cả vô minh được đoạn trừ.

 

- Tâm bị tham dục làm ô nhiễm thì không thể giải thoát; 

trí tuệ bị vô minh làm ô nhiễm thì không thể phát triển. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, sự đoạn diệt của tham dục đem lại tâm giải thoát; 

và sự đoạn diệt của vô minh đem lại tuệ giải thoát.

 

( Tăng Chi BKII: iii, 10; I 61)

 

khi ta chet


Đọa, Siêu Ngay Trong Lúc Sống

 

Đức Phật nói trong Kinh Tăng Chi không đợi đến chết rồi mới bị đọa, không cần chết rồi mới siêu, mà ngay trong đời sống thường nhật, mình sống bằng cái tâm tình của loài nào thì lúc đó mình đã vô cảnh giới đó trước rồi.

 

-Cả đời cứ ngồi chầu chực canh me chờ đợi được cái này cái kia từ người khác đó là sống kiểu ngạ quỷ.

 

-Cả đời sân si sẵn sàng gây gỗ, mâu thuẩn xung đột, ai mình cũng ghét, đó là sống kiểu A-tu-la

 

-Cả đời lầm lũi, sống chui rút khuất lấp là kiểu sống súc sanh.

 

-Cả đời sống đạo đức, nhân ái, biết yêu thương giúp đỡ đông loại là kiểu sống loài người

 

-Cả đời sống thanh tịnh, từ ái không hưởng thụ, đó là kiểu sống Phạm thiên.

 

- Cả đời sống với tinh thần Từ Bi Hỷ Xả, sống với tâm vị tha dốc lòng buông bỏ không chấp thủ, đó là cảnh giới bậc Thánh hiền..

 

Tóm lại, 

SỐNG BẰNG CÁI TÂM TÌNH CỦA LOÀI NÀO THÌ LÚC ĐÓ MÌNH ĐÃ VÔ CẢNH GIỚI ĐÓ TRƯỚC RỒI!

 

Từ Tâm, Phúc được vun bồi

Từ Tâm, Đức độ lần hồi tạo nên,

Do Tâm, thiên hạ đảo điên

Bởi Tâm, gây họa ngữa nghiêng giữa đời.

Từ Tâm, dung sắc tuyệt vời

Tại Tâm, Người ngỡ như loài.. Dạ xoa.

Từ Tâm, Phật ngự liên tòa

Nhờ Tâm, đức hạnh nở hoa Ưu đàm.

 

Kinh điển Đạo Phật thì rất nhiều nhưng không ngoài chỉ dạy chúng ta phải đối diện cái Tâm mà tu, sửa. Người biết nhận diện rõ từng trạng thái của tâm.. mà chỉnh sửa những hành vi bất thiện biểu hiện qua 3 nghiệp Thân, Miệng, Ý, đó là người đã biết cách tu tâm..

 

''Hiểu chuyện đời là khôn ngoan. Hiểu biết chính cái tâm mình là giác ngộ.''

 

Như Nhiên - TTT

Namo Buddhaya


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Học Phật