PHẬT ĐẢN SINH - NGÀY ĐẸP NHẤT TRẦN GIAN/ Thích Tánh Tuệ

01 Tháng Năm 202011:09 SA(Xem: 2601)


Phat dan sinh

PHẬT ĐẢN SINH- NGÀY ĐẸP NHẤT TRẦN GIAN
'' Hiếm thay! Sanh được làm người!
Hiếm thay! Sống được một đời lành trong!
Hiếm thay! Nghe pháp chánh tông!
Hiếm thay! Vị Phật trần hồng giáng sinh!''
 

Trong bốn cái khó của thế gian mà đức Phật đã dạy, chúng ta hữu duyên tạm gọi là vượt qua được ba cái khó đầu tiên. Chỉ có điều thứ tư là chúng ta không đủ duyên lành diện kiến đức Phật và nghe Pháp từ kim khẩu của Ngài. Dù sao, cũng tự an ủi cho chính bản thân mình vì được sanh làm thân nhân loại, được biết Phật Pháp, được nghe và tu tập theo những lời Thế Tôn đã dạy.

 

- Vì sao hàng Phật tử chúng ta hết lòng tán dương ngày Đản Sanh của đức Phật? Vì Ngài là vị cứu tinh cho thân phận sinh tử triền miên trong khổ đau, tăm tối của chúng ta. Ngài đã vén màn đêm vô minh cho nhân loại bằng ánh sáng chân lý từ Tuệ giác siêu việt của Ngài.. Một người bị mù mắt có thể chỉ khổ đau trong một đời, nhưng một người bị mù tâm, bị mù Phật Pháp thì sẽ đau khổ trong nhiều kiếp.

 

Trong Kinh Tương Ưng đức Phật dạy rằng:

''Đọa địa ngục chưa phải khổ, đọa súc sinh chưa phải khổ.

Ví như có người sanh trong đời không biết được con đường Giáo Pháp,

không có người chỉ dạy, vô minh điên đảo và phiền não trói buộc cho nên đi từ kiếp phận này đến kiếp phận khác mới là khổ..''

 

Nhân mùa Phật đản sinh, thiết tưởng hàng Phật tử chúng ta nên cùng nhau ôn lại ý nghĩa 7 bước chân sen của đức Phật vào đời, bởi nhất cử nhất động của Thế Tôn khi có mặt trong cõi đời này không gì là không chuyên chở giáo Pháp:

 

Bảy bước của đức Phật sơ sinh có ý nghĩa như vầy:

 

Trong quá khứ có vô lượng chư phật ra đời được ghi trong kinh điển trải qua các a tăng kỳ. Gần đây của Kiếp Hiện Tại lần lượt đã có 6 vị phật ra đời, đó là:

 

Đức Phật Tỳ Bà Thi

Đức Phật Thích Khí

Đức Phật Tỳ Xá

Đức Phật Ca La Tôn Đại

Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni

Đức Phật Ca Diếp

 

7 bước đó, mỗi bước tượng trưng cho mỗi vị phật, và trong đời này sẽ có một vị phật ra đời, bước thứ 7 đó chính là: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà đức Phật Thích Ca Mâu Ni chính là thái tử Sỹ Đạt Đa đản sinh trước đó!

 

7 bước trượng trưng cho làm chủ 6 căn, làm chủ thất tình, thoát ra lục dục, thoát khỏi luân hồi, vì số 7 đã vượt lên số 6, mà số 6 là số của 6 cõi luân hồi, của dòng sanh tử triền miên.

 

Số bảy tượng trưng cho Thất Giác Chi, (Thất Bồ Đề Phần), nếu không có Thất Giác Chi thì khó mà tu tập, mà khó tu tập thì sự giác ngộ lại khó hơn, nên con số 7 là trợ phẩm là trợ lực kế tiếp cho Bát Chánh Đạo và cũng một trong 37 phẩm trợ đạo cho con đường giải thoát.

 

Bảy đóa hoa sen, mỗi đóa hoa sen là mỗi vị phật không nhiễm bụi trần của thế gian, vì sao dưới bước chân ngài đi hoa sen lại nở mà không nở hoa khác, tại vì hoa sen tinh khiết, không ô nhiễm, sống chung với bùn nhưng không hôi tanh mùi bùn. Cũng như vậy, chư Phật nhờ thế gian và cũng chính thế gian này mới thành phật vì sen không mọc nơi nước sạch.

 

 Chúng ta cũng vậy hãy học theo chư Phật, hãy kính trọng và thực hành theo các ngài, chúng ta có thể làm được không ? Chắc chắn là được, dù là hơi cảm thấy khó khăn? Người nhỏ làm việc nhỏ, người lớn làm việc lớn, chúng ta phải tập từ những hạnh căn bản nhất của người Phật tử :

 

Bố thí- Trì giới- Nhẫn nhục

Tinh tấn- Thiền định-Trí huệ

Đại Từ- Đại Bi- Đại Hỷ- Đại Xã

 

Đó là thập hạnh của bồ tát, nghe thì thấy đơn giản nhưng nó cũng thật khó và rất quan trọng. Và quan trong hơn thế chính là ý chí nỗ lực hướng đến phương trời giác ngộ giải thoát của tự thân mỗi chúng ta.

 

Ngày Phật đản chính là ngày xưng tán và Tri Ân đấng Giác Ngộ. Sự tri ân, sự cúng dường đức Phật cao thượng nhất, đó là nghiêm túc thực hành theo giáo Pháp Như Lai mà thoát khổ cho đời mình, vì bản hoài lớn nhất của đức Phật chính là giúp chúng sanh thoát khổ, đạt đến giải thoát an vui lâu dài..

 

''... Người đã đến xua tan màn u tối

Vòng tay dang rộng mở lối yêu thương

Mưa pháp vũ cho muôn loài tắm gội

Trí và Bi từ đó được khơi nguồn..

 

Người đã đến rồi lên ngôi bất diệt

Giữa tim con và giữa biết bao người.

Nguồn Chân Lý sáng soi cùng nhật nguyệt

Suốt ba thời.. siêu việt chẳng phai phôi. ''

Như Nhiên -Th Tánh Tuệ

 

- Kính chúc hết thảy những người con Như Lai nhìn thấy được

 ''đức Phật của chính mình'' trong mùa Phật Đản này. 

 

Nam Mô Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sinh BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

hoa sen

ĐÀNH QUÊN SAO?

 

Trong ta có một ngôi đền

Thiêng liêng, thánh khiết người quên sao đành!

Trong ta có.. Bụt sẽ thành

Từ Bi, Trí Tuệ sao đành mà quên..

 

Thời gian vun vút như tên

Lỡ đò một chuyến lênh đênh mút mùa..

Trong ta có một ngôi chùa

Chỉ cần ngó lại.. Bụt vừa Đản sinh.

 

Quên thì 6 nẻo nổi chìm

Nhớ, trong một niệm thấy hình dáng xưa..

 

Như Nhiên -Thích Tánh Tuệ

 

 

 Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Học Phật